Mengapa masa Iddah hanya untuk perempuan..?

Mengapa masa Iddah hanya untuk perempuan..?

BangunBanten.Com 

Tanya:

Mengapa dalam islam masa iddah itu hanya berlaku untuk perempuan saja?

Jawab:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. al-Baqarah: 234)

Untuk memastikan kandungannya kosong, tidak hamil.Yang hamil kan hanya perempuan? Makanya ini hanya berlaku untuk perempuan saja.

 Berapa masa iddah-nya?

  Kalau suaminya meninggal, masa iddah-nya 4 bulan 10 hari. Kalau cerai. masa iddah-nya 3 bulan.

 

sumber: "Ustadz Abdul Somad Menjawab" cetakan kelima,2019 hal:399-400