Perihal Haid

Perihal Haid

BangunBanten.Com

Tanya:

Bolehkah membaca al-Qur`an ketika sedang haid?

Jawab:

Empat mahzab ( Hanafi,Maliki,Syafi`i,Hambali ) sepakat untuk melarang wanita yang sedang haid memegang al-Qur`an,tidak boleh bawa al-Qur`an tak boleh baca al-Qur`an ,tak boleh i~tikaf di masjid ,tidak boleh shalat,tidak boleh thawaf.

kalau dzikir? Boleh.Baca Bismillah? Boleh,sebelum makan tetap membaca Bismillah.Baca ayat saat berkendara?Boleh.

Adakah yang membolehkan baca al-Qur`an saat haid?

ada.Mahzab Maliki membolehkan wanita haid baca al-Qur`an dalam dua keadaan.pertama,saat mengulang dalam menghafal al-Qur`an,tap dalam hati saja.kedua,guru ngaji atau guru agama.Boleh menjaharkan membaca Qur`an dalam rangka mengajar,tapi membacanya putus-putus saja,jangan langsung di baca panjang satu ayat.

sumber: "Ustadz Abdul Somad Menjawab" cetakan kelima,2019 hal:412